Kapcsolat

Tel: +36-74/512-061

E-mail:bolcsi1@tolna.net, szekszard@eszterlanc-bolcsode.hu

Ügyfélfogadás:

H-Cs 8:00-16:00

     P 8:00-12:00

Bölcsődénkről

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Városi Bölcsődéje 1979-ben épült.

Megújúlt külsővel, 10 csoporttal 125 férőhelyen várja  a  szekszárdi gyermekeket.

Bölcsődei ellátás:

Olyan életteret biztosít, ahol  a gyermekek harmónikus fejlődését segíti a környezet és a szakmai tevékenység.

Ebben a környezetben, személyre szóló, támogató, megerősítő nevelést kapnak, a szakmában elismert, gyermekszerető kisgyermeknevelőktől. Nevelési programunk a gyermekek fejlődésére építve változatos, gazdag tevékenységet nyújt.

A bölcsődei életbe a Szülővel történő fokozatos beszoktatást helyezzük előtérbe.

Nagyban számítunk munkánkban a szülők segítő-támogató magatartására.

Tágas, parkosított udvar, kerti játékok, pancsoló, árnyékolt terasz, egész éven át ideális környezetet biztosít a gyermekek fejlődéséhez.

A szabadlevegőn tartózkodás, a szabadban történő játék, a gyermekek jó kondícióját és edzettségét biztosítja. Sokféle mozgásfejlesztő eszköz áll a gyerekek rendelkezésére. 

A csoportszobák korszerű berendezései, játszó és pihenősarkok kialakításával a gyermekek , egyéni és a csoportos játék igényét és a pihenés, visszavonulás lehetőségét is lehetővé teszik.

A gyermekek korának megfelelő, változatos ételeket, a táplálék-allergiás gyermekek ellátását a Szekszárdi Közétkeztetési Kft. biztosítja

Családi délutánokon, és a gyermekünnepek előtt a kisgyermeknevelők várják a szülőket, testvéreket. E találkozásokon az együtt játszás élménye, ünnepi ajándékkészítés, jó hangulatú beszélgetés mélyíti a család és a bölcsőde kapcsolatát.

Az intézmény gyakorló helyet ad a szakirányú képzéseknek.

Bölcsődei felvétel:

A bölcsődei ellátás igénybe vétele önkéntes.

A bölcsődébe a gyermek húszhetes korától nevelhető és gondozható. Ha a gyermek harmadik életévét betöltötte, de testi vagy értelmi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, és óvodai jelentkezését az orvos nem javasolja, bölcsődei ellátás keretében gondozható, nevelhető a gyermek negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-éig.

A bölcsődei ellátás keretében azon családban nevelkedő gyermekek ellátását kell biztosítani, akiknek, a szülei munkavégzés, betegség vagy egyéb ok miatt nem tudják megoldani a gyermek napközbeni gondozását, nevelését.

A gyermekvédelmi törvény 42/A.§-a értelmében a felvételnél egyebek mellett előnybe kell részesíteni azt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, akinek szülője vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.

A gyermek felvételét a szülő hozzájárulásával kezdeményezheti a védőnő, Gyermekjóléti Szolgálat, Gyámhatóság is.

Egész évben folyamatosan fogadjuk a jelentkezéseket. Beiratkozást is tartunk a várható igények felmérése céljából. Nyitott napokon lehet az intézményt látogatni.

Bölcsőde nyitvatartása: 6-18 óra között

Ezen az időn belül minden nevelési év elején a szülők igényének felmérése után alakítjuk ki a csoportok nyitvatartását.

Amennyiban felkeltette bölcsődénk érdeklődését a Felvételi kérelem letölthető a letöltések menünpont alatt. Amihez beíratkozáskor csatolni kell a házi gyermekorvos igazolását arról, hogy a gyermek bölcsődében gondozható, valamint bemutatni a gyermek és szülője (gondviselője) lakcímkártyáját, a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, valamint TAJ kártyáját.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!