Kapcsolat

Tel: +36-74/512-061

E-mail:bolcsi1@tolna.net, szekszard@eszterlanc-bolcsode.hu

Ügyfélfogadás:

H-Cs 8:00-16:00

     P 8:00-12:00

Alapítványunkról

Az "Eszterlánc" Alapítványt  a szülők összefogása hozta létre 1997-ben a Városi Bölcsőde szakmai eszközeinek, a gyermekek tárgyi környezetének fejlesztése céljából.

Az Alapítványunk munkáját az alapító szülők képviseletét ellátó alapítótag jelenleg is segíti.

Nagyjelentőségű és folyamatos a szülői támogatás.

Közhasznú tevékenységünknek köszönhetően a személyi jövedelemadók felajánlható 1 %-ából is gyarapodunk.

Célkitűzéseink szorosan illeszkednek a Városi Bölcsőde szakmai programjához a kisgyermekek, és a kisgyermeknevelés körülményeinek korszerűsítéséhez.

Az első bölcsődések ma már szülőkként kopogtatnak az intézmény ajtaján.

Az alapítványunk neve is a folyamatosságot szeretné kifejezni, amellyel generációról-generációra száll a bölcsődei gondozás-nevelés fontos ügye, a legfiatalabb korosztály nevelése, és az ehhez kapcsolódó támogatás.

 Tevékenységünknek is köszönhetően a bölcsődei ellátásban részesülők,  bár a családjuktól távol töltik napjaikat, mégis jó színvonalú nevelésben-gondozásban részesülhetnek, a fejlődésüket sokrétűen biztosító személyi és tárgyi  környezetben, melynek egyik pillére az Eszterlánc Alapítvány támogatása.

 Többféle fejlesztő eszköz, játék és kreatív foglalkozásokhoz szükséges anyagok beszerzését segítettük.

Jelentős adományunk a bölcsőde területén kialakított só-szoba, amely megelőzheti a légúti megbetegedések kialakulását, gyógyulását. Ugyanígy nagyjelentőségű adományunk a bölcsőde részére 2014-ben átadott 100 db korszerű fektető.

Fontos számunkra a gyermeki tapasztalások segítése, élmények biztosítása, a családokkal való együttműködés.

A tehetségek kibontakoztatása, a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása az ehhez szüksége eszközök, programok támogatása is alapítványunk segítségével valósulhat meg.

Ha fontosnak tartják a célkitűzéseinket szívesen várjuk adományukat!

Eszterlánc Alapítvány

Számlaszám: MBH Bank

71900058-10032536

Adószám:18855836-1-17

Köszönjük!