Kapcsolat

Tel: +36-74/512-061

E-mail:bolcsi1@tolna.net, szekszard@eszterlanc-bolcsode.hu

Ügyfélfogadás:

H-Cs 8:00-16:00

     P 8:00-12:00

Programok,hírek

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FIGYELEM!

                       

Értesítem a kedves szülőket, hogy a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nettó összegének 130%-a, 2023. december 1-től 230.649.- ft

 

Ennek figyelembevételével az étkezési és jövedelem nyilatkozatot legyenek szívesek figyelemmel kísérni!!! Változás bejelentése nettó kereset igazolással, ill. a nyilatkozatok kitöltésével tehető meg.

 

A bölcsődei ellátás térítési díj fizetése ez alapján módosulhat.

 

Étkezési díjak:

A napi 4x-i normál étkezés díja: 785.-ft

A napi 4x-i diétás étkezés díja: 950.-ft

 

Gondozási díj : 540.-ft

 

Szekszárd, 2023.12.11.                                                                              

 

 Tiszelettel: Tóth Nikolett

                Intézményvezető

                                                                           

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FIGYELEM!

 

Gondozási Díjtételek:

 

 

 

A családban az egy főre jutó havi nettó

jövedelem nem haladja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér nettó

130%-át

 

A családban az egy főre jutó havi nettó

jövedelem meghaladja a mindenkori kötelező legkisebb munkabér

130%-át

 

Fizetendő gondozási díj/fő/nap

 

           

térítésmentes

                

540,-

 

Bölcsődei étkezési térítés díjtételei:

normál: napi 4x étkezés 785.- Ft/nap

                            diétás:    napi 4x étkezés 950.- Ft/nap

 

A családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem 130%-a 2023. december 1-től:                             

                                                                                                                               230.649,- Ft.

 

Szekszárd, 2023.12.11.


Tisztelettel: Tóth Nikolett

Intézményvezető

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2024. ÉVI BEFIZETÉSI NAPOK TERVEZETE

 

Befizetés időpontja, hétfői napokon: 7:30-16:30 óráig

                                             pótbefizetés: 7:30-16:30 óráig

 

Hónap

 

Befizetés

Pótbefizetés

 

Február

 

2024. január 15.

 

2024. január 22.

 

Március

 

2024. február 12.

 

2024. február 19.

 

Április

 

2024. március 11.

 

2024. március 18.

 

Május

 

2024. április 15.

 

2024. április 22.

 

Június

 

2024. május 13.

 

2024. május 27.

 

Július-Augusztus

 

2024. június 17.

 

2024. június 24.

 

A befizetés időpontját alkalmanként továbbra is közzé tesszük.


Gondozási Díj: 540 Ft/nap

Étkezési Díj:2023.02.01-től

                      Normál 785 Ft/nap

                      Diétás: 950 Ft/nap

 

A befizetés időpontját alkalmanként továbbra is közzé tesszük.


Az étkezési térítési díjak befizetése előre történik, a tárgyhót megelőző hónapban az adott napon és időben.
(pl. a januári étkezést decemberben kell befizetni)


A bölcsődében napi 4X étkezést biztosítunk:

                                                     reggeli

                                                     tízóra

                                                     ebéd

                                                     uzsonna

Az étkezés lemondása:

Az étkezés lemondása távollét ill. betegség esetén a szülő feladata.
A hiányzás önmagában, nem vonja magával az étkezési igény lemondását!Azt jelezni kell.
Az ingyenes étkezőknek is szükséges/kötelező az étkezés lemondása hiányzás esetén!Illetve annak kérése gyógyulás esetén.

Az étkezés lemondása/kérése munkanapokon 9:00 óráig a következő munkanapra vonatkozóan lehetséges az alábbi telefonon vagy e-mailben: 74/512-062 vagy 74/512-061 vagy bolcsi1@tolna.net

 Diétás étkezés igénylése esetén különösen fontos az étkezés kérése.

 

KÖSZÖNJÜK SZÍVES MEGÉRTÉSÜKET ÉS KÖZREMŰKÖDÉSÜKET!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 Bölcsődei ellátás esetén az alábbi kedvezményre jogosult tényezők vehetők figyelembeÉtkezési kedvezményt kapnak:

  • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők
  • Családjukban tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermeket nevelők
  • Családjukban 3 vagy több gyermeket nevelők    
  • A gyermeknevelésbe vételét elrendelte a gyámhatóság, vagy más erre jogosult hatóság
  • Családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér szja-val és járulékokkal csökkentett nettó összegének 130%-át, ez 2022. évben 172.900 FtGondozási díjmentességet élvez:

  • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek,
  • a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek,
  • a három- vagy többgyermekes család gyermekének,
  • az átmeneti gondozásban lévő, az ideiglenes hatállyal nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban elhelyezett, a nevelésbe vett gyermek gondozását térítésmentesen kell biztosítani. Ezekben az esetekben személyi térítési díj - a 151. § (5) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - csak az étkezésért kérhető.
  • Családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér szja-val és járulékokkal csökkentett nettó összegének 130%-át, ez 2022. évben 172.900 Ft.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 INFORMÁCIÓ

Étkeztetési üzemeltető: Szekszárdi Közétkeztetési Kft.  (7100 Szekszárd, Mátyás K. u. 8. fsz 7)

Főzőkonyha: Ady konyha

Dietetikus, élelmezésvezető: Csáki András, Nacsa Anna (dietetikus.kozetkeztetes@gmail.com)

Ügyvezető: Bay Attila

Képviselő: Soós Ariel +36 30/451-6681

 


DIÉTÁS ÉTKEZÉS IGÉNYLÉSE

 

Kizárólag szakorvos által kiállított igazolás alapján tudjuk biztosítani a speciális étrendet, diétát

 

Tájékoztató rendelet részlete:

37/2014. (IV.30) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról

15. § (1) *  A fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményben, személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátást, gyermekvédelmi szakellátást, illetve szociális szakosított ellátást nyújtó intézményben, valamint a nevelési-oktatási intézményben minden, szakorvos által igazolt diétás étkezést igénylő személy számára az állapotának megfelelő diétás étrendet kell biztosítani a (2)-(5) bekezdésben, valamint a 16. § (5) és (6) bekezdésében foglaltak betartásával.

2. § (1) E rendelet alkalmazásában:

22. *  szakorvos:

a) endokrinológia és anyagcsere-betegségek ráépített szakképesítéssel rendelkező szakorvos,

b) gasztroenterológia alap szakképesítéssel rendelkező szakorvos,

c) diabetológiai szakorvosi licenccel rendelkező szakorvos,

d) allergológiai és klinikai immunológiai ráépített szakképesítéssel rendelkező szakorvos

d) allergológia és klinikai immunológia ráépített szakképesítéssel rendelkező szakorvos;

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gyermekjogi képviselő: Dr Berdár Valéria Gyermekjogi képviselő

Telefon: 20/48-99-633      e-mail: valeria.berdar@ijsz.bm.gov.hu

         

Tóth Nikolett